czwartek, 11 września 2014

Zamieszczone przez Unknown |

Żywiołaki są istotami, które reprezentują dane sfery żywiołów. Dla Ziemi są to Gnomy, dla Ognia Salamandry, dla Wody Undyny, zaś dla Powietrza Sylfy. Każde z nich przyjmuje inną postać, inaczej się zachowuje i może pomóc w innej sprawie. Patrząc na nie jako człowiek, można je zdecydowanie określić jako "dziwne".

Sam rytuał ewokacji żywiołaków jest prosty w wykonaniu. Mag rysuje na ziemi pentagram (bądź na podłodze za pomocą uświęconej kredy), po czym zwraca się w kierunku ramienia pentagramu, który przypisany jest konkretnemu żywiołowi (zaczynając od górnego wierzchołka są one następujące: Duch, Woda, Ogień, Ziemia, Powietrze). Trójkąt (ramię) powinien być wypełniony substancją, która ma fizyczne powiązanie z żywiołem, dla Ziemi może być to czysty piasek, dla Ognia małe ognisko, dla Wody miska z wodą, a dla Powietrza kadzielnica.

W tak przygotowaną sferę koncentruje się energie poszczególnego żywiołu, a następnie ewokuje się konkretne istoty, które później należy odesłać (jak każdą wezwaną istotę).

0 komentarze:

Prześlij komentarz